Beskrivning av temat

Vårt tema kan man mycket väl beskriva såsom denna citat av Quisar Mahmood så väl beskriver

Vi människor har ett existentiellt behov av att sätta oss själva och andra i ett sammanhang, och vi gör detta genom att trä en tråd mellan igår, idag och imorgon. Det är en grundläggande mänsklig drivkraft att använda tidsaspekten när vi ska förstå oss själva, skapa vår identitet och få en ide om vilka vi är.

Vi kulturarvar för att existera.

Kultur är inte något som existerar utanför människan. Kultur är det som uppstår i en förhandling där enskilda individers erfarenheter, värderingar och beteenden möts och bryts. Kultur är därmed ett uttryck som ständigt förändras beroende av vilka som ingår i förhandlingen och vad de tar med sig till förhandlingsbordet.

 ( Qaisar Mahmood, författare och kulturarvschef på Riksantikvarieämbetet, från Sveriges Radio programmet : Kulturarvet behöver inga blodsband.
Texten publicerad på internet Sveriges Radios hemsida, Onsdag 27 januari 2016 klockan 13:04 Länk

Teeman esittely

Teemaamme voisimme kuvata lainauksella jonka  on kirjoittanut Quisar Mahmood:

Meillä ihmisillä on sisäinen tarve asettaa itsemme ja toisemme toimivaan yhteyteen ja me teemme sen luoden langan eilisen, tämän päivän ja huomisen välille.

Ihmisellä on perustavaa laatua oleva tarve käyttää aikaperspektiiviä ymmärtääksemme itseämme, luodaksemme identiteetin ja muodostaaksemme ajatuksen siitä keitä me olemme historiassa.

Me kulttuuri-kierrätämme, jotta voisimme olla olemassa.

Kulttuuri ei ole jotain joka on ihmisen ulkopuolella vaan se muodostuu ikään kuin neuvottelutuloksena jokaisen ihmisen sisällä, kun eri kokemukset, arvot ja tavat kohtaavat ja taittuvat luoden uuden merkityksen. Kulttuuri on siis jatkuvassa muutoksessa riippuen siitä mitä neuvottelupöydällä kulloinkin on ja ketkä siihen osallistuvat.

(Quisar Mahmood, Kirjailija ja kulttuuriperinnepäällikkö Valtion Museovirastossa, Ruotsin radion ohjelma Kulttuuriperintö ei tarvitse verisiteitä.
Teksti julkaistu internetissä keskiviikko 27 tammikuuta 2016 kl 13:04 Linkki

Program

Barnteater, Föreläsning, sångföreställning och skrivar-och sångverkstad

Lasten teatteri, lauluesitys ja kirja-sekä laulupajat

Biljetter/Liput

NYHETER

Här kan du läsa om de senaste händelserna i projektet.

Täällä voit lukea viimeisimmät uutiset projektin kulusta.

PARTNERS

MED STÖD AV