Suomeksi: (käännös lopussa)

Olen syntyperältään suomalais-virolainen kuvataiteilija. Minun äitini on inkerinsuomalainen, isäni on virolainen. Lukion kävin Virossa ja taidekoulutuksen sain Suomesta. Suomessa olen asunut kohta kaksikymmentäseitsemän vuotta.

Välitila-näyttelyyn valmistuvat teokseni ovat sekatekniikalla toteutettuja maalauksia sekä kohopainovedoksia. Käytän maalauspohjana muovia, johon kaiverran kuvan. Sen jälkeen maalaan akryylimaaleilla päälle. Teoksesta tulee näin monikerroksellinen sekä kolmiulotteinen. Kohopainossa käytän linoleikkausta.

Psykologiset näkökulmat taiteessa ovat aina kiehtoneet minua. Palumuuttajataustaisena minua kiinnostavat integraatioon liittyvät pohdinnat poliittisella, kulttuurisella sekä henkilökohtaisella tasolla. Haluan tutkia taiteen kautta minkälaisia näkökulmia, tuntemuksia, arvojen muutoksia, aistimuksia tai tunnetiloja henkilö käy läpi asettuessaan Suomen maaperälle.

Teoksieni kautta pohdin ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan sekä kulttuuritaustan vaikutusvaltaa. Minua kiinnostavat esimerkiksi seuraavat kysymykset. Tuoko muuttajien erilainen kulttuuritausta mukaansa uuden mahdollisuuden vai oman kulttuurisen identiteetin rappeutumisen tai kenties voimistumisen? Minkälainen tunnelataus syntyy ihmiseen, joka elää vieraan maan ja kulttuurin sisällä? Mitä on eheytyminen tällaisten tunnelatauksien keskellä, jotka väistämättä nousevat pinnalle jokaiselle meistä, jotka ovat joutuneet syystä tai toisesta vaihtamaan elämässään tutun elinympäristönsä?

 

Visuaalisin keinoin pohdin ihmisen statusta paluumuuttajana, maahanmuuttajana, pakolaisena – monien erilaisten kulttuuriperimien kantamana. Käsittelen teoksieni kautta integroitumismahdollisuuksia suomalaiseen  yhteiskuntaan. Teokseni ovat osa minua ja minun tuntemuksiani.

På svenska:

Jag är bildkonstnär med rötterna i Finland och Estland. Min mamma är ingermanländsk-finska, min pappa är från Estland. Gymnasiet gick jag i Estland och min konstutbildning i Finland. Jag har bott i Finland snart 27 år.

De konstverk jag skapar till Välitila/Transit utställningen är gjorda i mixmedia och grafik, högtryck. Jag använder mig av plast som jag graverar bilden i, sedan målar jag över med akrylfärgen och på det sättet blir konstverken mångdimensionella och tredimensionella på samma gång. När jag arbetar i högtryck använder jag linoleumtryck.

Jag har alltid fascinerats av psykologiska perspektiv i konsten. Som återvändande invandrare är jag särskilt intresserad av frågor kring integration utifrån politiska, kulturella och personliga perspektiv och nivåer. Jag vill genom konsten undersöka vilka perspektivförskjutningar, känslor och förändringar i värderingar, sensationer eller känslolägen en person går igenom när hon installerar sig på den finska jordmånen.

Genom mina konstverk reflekterar jag över människans förhållande till den omgivande miljön och betydelsen av de kulturella rötterna. Jag är tex. intresserad av följande frågor: bringar de inflyttades annorlunda kulturell bakgrund nya möjligheter med sig eller leder den till den egna kulturella identitetens förlust eller möjligtvis dess förstärkning? Hurdan är den känslomässiga laddningen hos en person som lever i en främmande kultur och land? Hur finner man integritet och helande mitt i de känslostormarna som oundvikligen stiger till ytan hos varje människa som behöver eller måste av någon anledning lämna sin trygga och invanda miljö?

Jag undersöker genom de visuella uttrycken människans status som återvändande invandrare, immigrant, flykting, som bärare och buren av de olika kulturarven. Jag behandlar i mina konstverk frågor om möjligheter att bli integrerad i det finska samhället. Mina konstverk är del av mig och mina känslor.