Taiteilija esittelyt- Konstnärsporträtt

 

sallavartiainen_suomenkasvot

sallavartiainen_suomenkasvot

Suomeksi:(översättning längre ner)

Salla Vartiainen, s.1979, on ruotsinsuomalainen taiteilija joka asuu Tukholmassa.

Hänen työnsä liikkuvat usein piilotetun, salaisen, ympärillä. Se saatta esimerkiksi merkitä vedenalaisia maailmoja jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa, ja jossa erikoiset organismit, joilla on erikoiset selviytymismallit, elävät, tai matemaattisia laskelmia ilman erikoisia yhteneväisyyksiä, ohjelmointikieltä joka suorittaa käskyjä tai teoksia jotka ovat kootut jo merkityksensä menettäneistä fragmenteista. Experimentit, politiikka ja kuviot ovat myöskin tärkeitä.

Hänen taidekoultutuksensa koostuu taideopinnoista, animaatikokoulutuksesta ja filmin jälkikäsittelystä. Hän on osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin ja muutamiin solonäyttelyihin. Hän sai vuonna 2014 Tyresön kunnan kulttuuripalkinnon ja 2015 stipendin Helge AX:son Johnssonin säätiöstä. Hän on myöskin työskennellyt toimittajana/johtajana ”Kulttuurikeskustelu Koukku”-ohjelmassa, joka on Kulttuurikeskusteluohjelma Ruotsin radiossa.

På svenska:

”Salla Vartiainen, f.1979, är en sverigefinsk konstnär bosatt i Stockholm.

Hennes arbeten kretsar ofta kring det fördålda. Det kan tex. handla om undervattensvärldar som är svåra att nå och där säregna organismer, med speciella överlevnadsstrategier, lever, matematiska uträkningar som visar ointressanta samband, programmeringsspråk som utför kommandon eller verk av sammanfogade fragment av något som redan passerat. Experiment, politik och mönster är också viktigt.

Hennes konstnärliga utbildning består av studier i konst, animation och postproduktion av film. Hon har deltagit i många samlingsutställningar och haft ett par separatutställningar. År 2014 erhöll hon Tyresö Kommuns kulturstipendium och 2015 stipendium från Helge Ax:son Johnssons Stiftelse. Hon har även varit programmakare / -ledare för ”Kulttuurikeskustelu Koukku” som är ett kulturdiskussionsprogram som sänds på Sveriges Radios finska del Sisuradio.


Stillbild från videoverket ”The white project”