Transit Art Project

Väsby Konsthall - november 2017

Meny Stäng

NYHETER

Nu är det dags för programinslagen: folkmusik, barnteater och workshopen

Välkomna!
Till Annas workshop föranmälan till sarianna@comhem.se. Biljetter kan man köpa vid dörren (100 kr) via swish eller kontantbetalning. Alla andra programinslagen är gratis!

Lyckat vernissage!

Efter mycket arbete var det då vernissagedags i lördags. Tack till alla er som kom! Här är lite bilder från vernissaget

Vernissagekorten och affischer klara

Nu är även Vernissagekorten klara till utdelning digitalt, snart även tryckta! Affischer på gång likaså. Så här ser det ut/Vernissagekortit tehtynä, Salla Vartiainen suunnitellut!:

Pressmeddelande att ladda ner

Nu har jag skapat pressmeddelande att ladda ned. Finns på svenska och finska! Var så god!

Pressmeddelande Transit Art project, 2017-09-04
Lehdistötiedote Transit- Välitila taidetapahtumaan


Stämningsfull träff i Finland

Konstnärerna från projektgruppen träffades i Helsingfors 11/8 2017, i trevliga former hos Artware Studio, där gruppens medlem Age-Elisa Riekkinen arbetar med sin konst. För första gången träffades de svenska och finska konstnärerna varandra och vi samtalade om projektets tema och våra egna idéer och vad som har hänt i vårt eget skapande hittills. Samtalen var personliga och givande. Mycket intressant var det att märka hur ordet ”Välitila” (”Mellanlandet”) används på de olika språken som var representerade: på finska, på ryska, estniska och svenska. Varje språk hade sitt eget ord och tillhörande begreppsvärld och ordspråk som beskrev känslan av att befinna sig mittemellan två kulturer. Vårt samtal berörde tankar om hur man kan känna sig hemma bland främlingar, men vara främling bland de egna , alltså samtidigt känna sig som hemma och främling, både i det landet man har flyttat till och hemlandet, fäderneslandet. Vi pratade om hur språket avslöjar, accenten skvallrar om ursprunget. Under vissa historiska tider och sammanhang har det varit skillnaden mellan liv och död att gömma sitt ursprung och sin accent…känslor av både hot och möjlighet om ett nytt liv, har följt oss.

Projektin taiteilijat tapasivat toisiaan Helsingissä 11/8 2017, Artware studiolla, jossa ryhmän jäsenistä Age-Elisa tysökentelee Kirkkonummella. Ruotsinsuomalaiset ja suomalaiset taiteilijat tapasivat toisensa ensimmäsitä kertaa. Keskustelimme projektin teemasta ja siitä minkälaisia ideoita meillä on taiteilijoina siitä, ja mitä ajatuksia teema herättää. Keskustelut olivat henkilökohtaisen avoimia ja antoisia. Oli erittäin mielenkiintoista huomata miten ”Välitila” sana ja käsite on olemassa niisä kielissä, joita ryhmän jäsenet puhuvat. Suomeksi, ruotsiksi, viron kielellä sekä venäjän kiellellä käsite kertoo tunteista mitä on olla kahden kulttuurin välillä. Totesimme kuinka voi tuntea olevansa oma vieraiden joukossa ja vieras omien joukoissa, koska muttaminen on muuttanut ja entiset ”omat” kokevat sen ja huomaavat erilaisuutemme. Puhuimme siitä miten kielen murre paljastaa mistä on kotoisin ja ettei kuulu siihen kansaan, jossa asuu. Tiettyjen historiallisten kausien aikana on ollut kysymys hengen säilyttämisestä kielen oppimisen kautta. Virheetön ääntymys saattoi pelastaa hengen. Niinpä tunteisiin liittyi myös pelon ja uhkan tunteita, kun taas myös mahdollisuuksia uuden elämän toivosta.

Sanoja jotka tarttuivat projektin johtajan korviin/Ord som fastnade i projektledarens minne:

  • porstuatila (att befinna sig i entrén/hallen, men inte komma in)
  • elämä matkalaukuissa (livet i kapsäcken)
  • ylikulkukäytävä – (peshehodni perehod)
  • Oma vieraiden joukossa ja vieras omien joukossa/ Att vara hemma bland främlingar, men främling bland de egna
  • Tillands kasvi- kasvi joka elää ilman juuria siitä vedestä joka ilmasta erittyy (Tillands växt som lever utan rötter av det vatten som den får av luften) Se juurtuu heti kun saa maata alleen mutta voi myös lähteä heti jos kasvupaikka ei miellytä (En växt som snabbt gör rötter om den hittar bra jord att fästa sig, men kan också riva upp sig igen , om det inte är bra jordmån)
  • murre, paljastaa alkuperän,/accent-hot av avslöjandet
  • kielen merkitys integraatiossa /Språkets betydelse i integrationsprocessen
  • Taiteen merkitys sopeutumisessa uuteen maahan/Konstens betydelse för överlevnaden och för den känslomässiga processen i integrationen

 

 

Trots sommarlov/kesälomasta välittämättä

Trots sommarlov fortsätter förberedelserna för invigning av konsthändelsen. Transporter ska beställas och Av-material bokas, samt alla projektavtal förberedas, liksom inbjudan till vårt möte i augusti. Och såklart sätta samman bra information om oss alla som deltar i projektet. Äntligen har jag fått bilder och presentationer från konstnärer, några fattas ännu, men jag hoppas få de sista innan augusti, så att ni alla ska få ett grepp om hur vi resonerar kring temat och hurdana vi är som konstnärer och artister. Snart är det dags att launcha vår event och vi hoppas kunna presentera en konsthändelse som visar reflektioner och analyser i konstform av vårt tema: att befinna sig i mellanlandet, mittemellan två kulturer.

Huolimatta kesälomasta jatkuu taidetapahtumamme valmistelut. Kuljetukset ja Av-kalusto pitää varata, sekä valmistella projektisopimukset ja kutsu yhteiseen tapahtumaamme elokuussa. Ja tietysti panna kokoon hyvää tiedoitusta meistä osallistujista projektissa. Vihdoinkin olen saanut kuvia ja esittelyjä taiteilijoilta, jotkut vielä puuttuvat, mutta toivon saavani ennen elokuuta, niin että te yleisö voisitte saada käsityksen siitä kuinka teemaa käsittelemme ja mietimme, ja millaisia me olemme taiteilijapersoonina ja artisteina. Pian on aika laukaista tapahtumamme lähtölaukaus ja toivomme voivamme esitellä taidetapahtuman joka reflektoi ja analysoi teemaamme taiteen muodossa ja avulla. Teemamme käsittelee olemista kahden kulttuurin välillä, Välitilassa.

Transitartproject får stöd!/Projektimme on saanut lisää tukea!

Nu är vi klara med alla ansökningar och svar på dessa. Vi är glada över att vi har fått stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland, Statens Kulturråd och Stockholms läns landstingets kulturstöd. Då har vi något vi kan jobba med! Projektledaren har under våren haft ett antal möten med kommunens minoritetsledare och samråd för att planera de delar av projektet som sker i samarbete med kommunen. Där kan räknas in Uusi Teatteri och barntearter föreställningar och författarbesök av Maarit Turtiainen. Datumen för olika inslag har fastslagits och även verkstäder i skrivande och sång har beslutats över. Nu väntar konstnärsträffar och inspirationsarbete samt intervjuer med alla konstnärer. Tanken är att vi filmar intervjuerna som blir till en digital katalog i slutändan.

 

Nyt olemme valmiit hakemustemme kanssa ja olemme saaneet vastaukset kaikilta tahoilta joista haimme. Tulos on että saimme tukea Ruotsin ja Suomen Kulttuurirahastolta, Statens Kulturrådetista (Valtion Kulttuurivirasto) sekä Tukholman kaupungin maakäräjien kulttuurirahastolta. Tämä ilahdutti kovasti ja nyt siis voimme toteuttaa projektimme! Projektijohtaja on kevään aikana jatkanut yhteistyötä kunnan Minoriteettijohdon ja yhteistyöryhmän kanssa niiden osien suhteen jotka toteutetaan yhdessä heidän kanssaan. Näitä ovat Uusi Teatterin lasten esitykset ja Maarit Turtiaisen luento kirjastolla. Muutkin päivämäärät on sovittu: lauluverstas ja kirjoitusverstas. Nyt vain puuttuu taiteilijatapaamiset ja haastattelut. Tarkoituksena on haastatella kaikkia taiteilijoita heidän ajatuksistaan taiteen ympärillä ja aiheemme ympärillä ja tehdä näistä luettelo, jonka voi katsoa näyttelyn yhteydessä ja tällä kotisivulla.

Nu kan vi starta på allvar!

Äntligen har vi fått svar från Statens Kulturråd och även de ger oss stöd i vårt arbete. Nu kan vi starta projektet på allvar och börja nysta i alla trådarna och skapa en konsthändelse som lyfter fram vad konsten kan betyda för en person som flyttar in i ett nytt land, och så klart hylla Finland som fyller 100 år! Igår träffade Salla och Sinikka, de sverigefinska konstnärerna som är med i projektet för att sätta igång den kreativa processen. Snart träffar vi även de andra som tillhör projektet.

 

Vihdoinkin saimme vastauksen myös Statens Kulturrådetista. Saimme heiltäkin tukea toteutukseen ja nyt voimme siis alkaa tosissamme tehdä projektia, jossa tutkimme suomalaisuutta ja myös mitä taide voi merkitä sopeutumisprosessissa kun saapuu uuteen maahan ja kulttuuriin tai jos omistaa kaksi kulttuuria. Tähtäimessä tietysti myös juhlia Suomea joka täyttää 100 vuotta!Eilen tapasimme Sallan ja Sinikan kanssa aloittaaksemme taiteellisen prosessimme. Pian tapaamme myös muita projektiin kuuluvia.

Suomen kasvot/Finlands ansikten

Idag skapat mitt eget ansikte i Suomi100/Finland100 år hemsidan. Så Kul! Du som är med i projketet- gå och skapa ditt här du med: http://suomifinland100.fi/suomen-kasvot/. När du gjort bilden, spara och skicka till mig, så kan jag göra en porträttserie om oss!

Projektet väntar på svar från Statens Kulturråd som ska komma i januari, så att vi kan starta på riktigt!

 

Tänään tein kasvot kivalla kotisivulla Suomi100. Tee sinäkin joka olet mukana projektissamme täällä: http://suomifinland100.fi/suomen-kasvot/. Jaa se sitten minulle postissa niin voin laittaa sinut mukaan tänne kotisivullemme!

Konsthallens utställningsprogram kommit ut-vi är med!

Igår 19 december fick jag via posten en trevlig julhälsning och Väsby Konsthalls utställningsprogram med vår utställning beskrivet med. Kul!

 

Hurra! Nu är vi ett steg närmare förverkligandet!/Lähetymme toteutuksen alkua!

Vårt projekt har tilldelats kulturbidrag av Kulturfonden för Sverige och Finland med följande motivering:

 

Styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland har beslutat tilldela dig/er ett bidrag på  40000.00 kronor för år 2017 för följande ändamål:

 

”För att anordna en konsthändelse med temat Välitila/Transit, som innehåller bildkonst, musik och teater samt författarbesök i Upplands Väsby Konsthall och Nya Kulturhuset 18/11 -10/12, 2017. Projektet erbjuder möjligheter till nätverkande mellan finska och svenska kulturaktörer, institutioner och forskare. Samarbetet lyfter fram den finska kulturen i Sverige , men också den nära relationen mellan Sverige och Finland historiskt genom livsöden – och flöden. Projektet stärker den finska kulturen och språkets betydelse i Sverige genom att programmet sker på båda språken.”

 

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND

 

Mats Wallenius                               Joel Isaksson

Fonddirektör                                 Fondkoordinator

SUOMEKSI:

Elikkä siis olemme saaneet Kulttuuriapurahaa projektillemme Suomen ja Ruotsin Kulttuurirahastolta! Nyt voimme siis alkaa tosissamme tekemään työtä, vaikka tämä raha ei yksinään riitäkään kaikkiin kuluihimme. Toivomme vielä saavamme Statens Kultturådetista apurahaa jotta voimme kuljettaa taideteokset ja taiteilijat tänne ja kaikkiin muihinkin kuluihin joita tämä raha ei vielä yksin riitä peittämään. Elämme toivossa!

I väntan på besked för att kunna starta på riktigt

Spännande dagar framför oss- har skrivit och skickat projektbeskrivningar och ansökningar till olika håll och väntar nu på besked så att vi kunde starta på riktigt. Tyvärr verkar det som att svaren dröjer till januari 2017! Då tar Statens Kulturråd ställning, kanske får vi veta från Sverige-Finland Kulturfonden under denna kommande vecka.Nå, allt är ju förberett så om pengarna kommer kan vi starta på direkten då kontakterna är gjorda och förberedelserna i ordning…

Jännittävät päivät edessämme, odotamme vastauksia eri tahoilta josta olemme hakeneet rahoitusta. Statens Kulturråd antaa vastauksensa vasta tammikuussa, Ruotsin ja Suomen Kulttuurirahastolta pitäisi tulla vastaus minä päivänä hyvänsä. Toivomme positiivista vastausta jotta pääsemme aloittamaan tosissamme yhteistyömme. Porukkahan nyt on koolla ja kontaktit valmiina…

Artikel om projektet i Ruotsinsuomalainen lehti nr 22, publicerad 2.6.2016

Ruotsinsuomalainen lehti, koodninaattorin haastatttelu

Ruotsinsuomalainen lehti, koodninaattorin haastatttelu

Ruotsinsuomalainen lehti julkaisi 2/6 2016 haastattelun jossa Projektin pääkoordinaattori Sarianna Kranz kertoo Välitila ideasta ja sen taustasta.

Sverigefinländarnas tidning Ruotsinsuomalainen publicerade en intervju med curatorn Sarianna Kranz om temats betydelse och bakgrund.

 

 

Projektmöte på Karjalatalo i juni-projektiesittelytapahtuma Karjalatalolla kesäkuussa 2016

Projektet Transit tog nya kliv då de konstnärer från Finland som deltar i projektet träffades tillsammans med arbetsgruppen. Under träffen fick deltagarna information om projektets innehåll, nuvarande läge och planering inför framtiden. Väsby Konsthall presenterades med bilder av koordinatorn Sarianna Kranz. Temat Välitila har alldeles tydligen inspirerat konstnärerna och givande samtal uppstod direkt. Vi planerar att ta till vara alla berättelser och tankar som temat väcker via denna blogg, intervjuer  och de dagböcker vi hoppas alla konstnärer för under sin process. Nästa gemensam konstnärsträff är planerad till 22 mars 2017 på Väsby Konsthall. Då vill vi samla alla som deltar i projektet för ett inspirationstillfälle.

Stort tack till Inkeriläisten Liitto/Ingermanländska föreningen för lån av lokalen och fikat!

Suomeksi:

Transit projekti edistyi isoin askelin kun tapasimme suomesta osallistuvien taiteilijoiden kanssa. Tapaamisen aikana työryhmä informoi projektin sisällöstä, tämän hetkisestä vaiheesta sekä tulevista suunnitelmista. Väsbyn taidehalli esiteltiin kuvin koordinaattori Sariannan tekemän koosteen kautta. Teema Välitila/transit on selvästikin inspiroinut taiteilijoita ja mielenkiintoisia keskusteluja syntyi heti. Suunnitelemme ottavamme talteen kertomukset ja ajatukset jotka syntyvät tämän blogin kautta mutta myöskin haastattelujen kautta, sekä toivomme että taiteilijat pitävät taiteilijapäiväkirjaa työnsä kulusta. Seuraava taiteilijatapaaminen on suunniteltu pidettäväksi 22 maaliskuuta Väsbyn taidehallilla. Silloin on tarkoitus koota kaikki tapahtumaan osallistuvat paikalle, myös esiintyjät ja kirjailijavierailijamme.

Suurkiitos Inkeriläisten liitolle joka lainasi meille huoneistoaan ja järjesti kahvituksen!

Tidningsintervju och bekräftelse av nya partners

Snart publiceras en intervju av projektledaren Sarianna Kranz i tidningen Ruotsinsuomalainen om idéerna bakom projektet och arbete som pågått hittills.

Klart är också att vi fått en bekräftelse på nya samarbetspartners: Väsby Nya Kulturhus har tagit oss in i sitt program för året 2017 med de föreställningar som planerats. Även finska förvaltningsområdet är nu med och det verkar som att flera sverigefinska aktörer vill ansluta sig till att fira Finland 100 år med oss. Nu är vi officiellt också med i Finland 100 år ”Tillsammans” som man kan läsa mer om på www.suomifinland100.fi . Roligt att vi nu kan se fram emot tiden då den konstnärliga gestaltning snart får börja! Först ska konstnärerna få träffas och i Sverige hade vi redan haft en startträff och i Finland blir det 4/6. Under hösten planeras en gemensam träff då alla konstnärerna får lära känna varandra och inspireras i sin konstnärliga gärning. Vi kommer att följa arbetet under hela processen, du kommer att få möta dem här på bloggen.