18 november till 10 december 2017 visas utställningar ”Transit/Välitila” och Jaana Partanens ”Vardagens alkemi”  i Väsby Konsthall.

”Transit/Välitila” – är en Konsthändelse som vill fira Finlands 100-årsdag genom att skapa konst med människor som har två kulturer med sig i bagaget, men som har finskhet som gemensam nämnare.

Projektgruppen har involverat konstnärer och artister som alla har genomgått den förändringsprocess som sker när man möter nya vanor, beteenden och värderingar än det man har med sig i sin ryggsäck av erfarenheter. Det handlar om den processen av integration som då sker genom den guldvaskningen som individerna gör i sin vardag då de väljer vad som ska bevaras och vad som slängas till förmån för något nytt. Vi undersöker processen genom att skapa nya konstverk , men också genom att visa en del redan existerande för att berätta om konstnärernas liv och erfarenheter.

Målet är att visa en mångfasetterad bild av olika relationer till Finland, Fäderneslandet och det nya hemlandet och visa annorlunda ”finsk konst”. Alla har det gemensamt att de har finska rötter, men annars är livsödena olika. Under konsthändelsen möts finska, ingermanländska och karelska, nu i Finland levande konstnärer, med sverigefinska konstnärer och artister i två konstutställningar, Transit/Välitila och Jaana Partanens ”Vardagens Alkemi”.

Under Konsthändelsen anordnas också evenemang som hör ihop med temat. Barnteater Uusi Teatteri framför föreställningen ”Vilket kalas/Kummat kutsut”, folksångaren Anna Fält uppträder i en konsert och författaren Maarit Turtiainen besöker oss i en föreläsning. Det kommer också att erbjudas möjlighet att delta i workshop i folksång och skapande skrivande.

Under utställningen visas även konstprojektet ”0-100 år, språkrevitalisation över generationsgränserna”, ett konstprojekt med finskspråkiga elever från Sverigefinska skolan och finsktalande seniorerna i kommunen. (Anordnat av Sverigefinska skolans föräldraförening, Finskt förvaltningsområde och konstnären Sarianna Kranz med stöd från iSofi, Insitutet för språk-och folkminnen)

Konstnärer
Finland: Valeri Nuija, Olga Malytcheva, Age-Elisa Riekkinen ja Jaana Partanen
Sverige: Salla Vartiainen, Sinikka Hämäläinen, Sarianna Kranz

Projektgruppen
Sarianna Kranz, Projektkoordinator i Sverige
Juha Pfäffli, projektkoordinator i Finland
Professor Pekka Suutari, expert i forskning av folkkultur från Östra Finlands Universitet, Karelska institutionen.

Lyhyt projektikuvaus taidetapahtumasta Upplands Väsbyssä 2017 marraskuussa

Kaksi taidenäyttelyä ”Transit/Välitila” ja Jaana Partasen ”Arjen alkemiaa” esillä Väsbyn taidehallissa 18/11-10/12, sekä oheistapahtumat

”Transit/ Välitila- Suomineidon satavuotisjuhla kahden kulttuurin välillä” on Taidetapahtuma, jolla halutaan juhlistaa Suomen satavuotisjuhlaa luomalla ja esittämällä ja tekemällä taidetta ihmisten kanssa, joilla on kaksi kulttuuria mukanaan ja suomalaisuus yhteisenä tekijänä.

Projektiryhmä on koonnut kokoon taiteilijoita ja esiintyjiä jotka ovat omakohtaisesti käyneet läpi sen muutosprosessin, joka tapahtuu, kun kohtaa uuden kulttuurin uudet tavat ja arvot, jotka saattavat eritä siitä mitä jo on repussa mukana. Tämä on kuvaus siitä prosessista jossa taiteilijat ikään kuin kullanhuuhdonnan tavoin erottelevat sitä vanhaa ja uutta ja valitsevat siitä sen mikä jää jäljelle uudeksi identiteetiksi. Tutkimme tätä sekä tehden uusia taideteoksia mutta myös tuoden esiin jo olemassa olevia jotka antavat historiallista taustaa. Tavoitteena on esittää monisärmäinen kuvas niistä erilaisista siteistä, joita taiteilijoilla on Suomeen, Isänmaahan ja uuteen asuinmaahan sekä näyttää erilaista ”suomalaista” taidetta. Kaikille on yhteistä suomalaiset juuret, mutta muuten ovat elämäntarinat erilaisia. Taidetapahtuman aikana kohtaavat suomalaiset, inkeriläiset ja karjalaiset, mutta nykyisin Suomessa asuvat taiteilijat heidän ruotsinsuomalaiset taiteilija- ja artistikollegansa yhteisien taidenäyttelyiden ( Transit/Välitila och Jaana Partasen ”Arjen Alkemiaa”) sekä oheistapahtumien kautta. Näyttelyiden aikana järjestetään myös lastenteatteriesitys (Uuden teatterin juhlavuoden näytös), Kansanmusiikki esitys (Anna Fält ja ”Finnskogarnas magi) sekä kirjailijavierailu (Maarit Turtiainen). Yleisöllä on myös mahdollisuus osallistua kansanlaulun ja luovan kirjallisuuden työpajoihin. Tapahtuma dokumentoidaan sekä valokuvina että filmin kautta. Tapahtumaa voi myös seurata internetillä blogin muodossa. Näyttelystä tehdään myös näyttelyjulkaisu.

Näytteillä on myös taideprojekti ”0-100 vuotta, kielirevilisaatiota yli sukupolvien välisen kuilun” joka on yhteistyöprojekti Ruotsinsuomalaisen koulun vanheimpainyhdistyksen, Suomalaisen hallintoalueen ja taitelija Sarianna Kranzin kanssa.

Projektiryhmä
Sarianna Kranz, projektikoordinoija Ruotsissa, Juha Pfäffli, koordinoija Suomessa ja professori Pekka Suutari asiantuntija kulttuurin tutkimuksen alueella Itä-Suomen Yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksesta.

Taiteilijat
Suomesta: Valeri Nuija, Olga Malytcheva, Age- Elisa Riekkinen, ja Jaana Partanen (Oma näyttely Arjen alkemiaa osallistuu projektiin)
Ruotsista: Salla Vartiainen, Sinikka Hämäläinen ja Sarianna Kranz

Artistit
Uusi teatteri teatteriryhmä, Anna Fält ja Maarit Turtiainen

KORTA PRESENTATIONER AV KONSTNÄRER OCH ARTISTER

 Olga Malyctheva: Respekterad och välkänd porträttmålare, som fått porträttera många kända ansikten, bl.a. Finska luftförsvarets löjtnanter. Malytcheva har fått sin konstnärliga utbildning i Konstskolan i St. Petersburg och hållit många separatutställningar samt arbetat under många år som konstlärare.

 Age-Elisa Riekkinen: Medlem i Helsingfors konstnärsförening. Utbildad konstnär från Konstskolan i Kankaanpää (2001). Har hållit många separatutställningar och deltagit i flertal samlingsutställningar. Fått två stiependier och deltagit i och fått bidrag till projekten Cassandra (2000) och Taru ( 2004).

 Valeri Nuija: Utbildning Folkuniversitetets konstskola (1976) samt kvällskurser på Repin institutet 1995, St. Petersburg. Konstnär och poet som har haft separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar. Har bland annat deltagit i projekten ”Konstläger i Kaunissari 1997” och ”Man lämnar inte sin kamrat”, Karjalahuset i Helsingfors 2012. Litterär verksamhet: Dikter i tidningen ”Andra stränder”.  Boken ”Två pelargonier”, 2014, St. Petersburg.

 Jaana Partanen: Master of Arts, har hållit flera separatutställningar både utomlands och i Finland och fått flera utmärkelser, bl.a. Bästa utställningsdesignen under Shanghai Expo 2010 World Exhibition ( ”1 st price in The competition for the exhibition design of the Finnish Pavilion), 2010 ”,  Hederspris från Kuopio Stad, Minna Canth priset 2010 (Visuell konst),  Årets konstnär 2007 valt av Kulturrådet i Östra Savolax. Hon har utformat flera offentliga konstverk. Konstnärlig ledare i Partanen & Lamusuo arkitetkontor.

 Salla Vartiainen: Sverigefinsk konstnär verksam i Stockholm. Utbildad inom animation och postproduktion av film. Hon har deltagit i många samlingsutställningar och även haft ett par separatutställningar. År 2014 erhöll hon Tyresö Kommuns kulturstipendium och 2015 stipendium från Helge Ax:son Johnssons Stiftelse.

 Sinikka Hämäläinen: Konstnär, konstteoretiker. Även projektledare och organisatör för film och musikprojekt. Leder just nu med en kollega Sami Project, som vill utforska hur man kan tolka tolka och visualisera Samefolkets rötter. Freelance konstnär.

 Sarianna Kranz: Konstnär och konstpedagog och projektledare, specialiserat sig i vaxmålning, Encaustic arts (amerikansk stil). Haft flera separatutställningar och fått Upplands Väsby Kulturstipendium 2014-15. Deltagit i flera jurybedömda utställningar. Förtroendeuppdrag på Sigtuna Kulturgård som delaktig i att utforma utställningsprogram och genomförande av denna.

 Anna Fält: Folkmusik pedagog och konstnär. Hon har hållit flera folkmusik workshops både i Finland och utomlands. Hon har även haft flera soloföreställningar varav senast ”Finnskogarnas magi” 2015. Utdelats flera stipendier, varav den senaste Malmö stads Kulturstipendium 2015.

 Maarit Turtiainen: Författare och journalist. Hon utför mångsidigt arbete för den sverigefinska kulturen; Hon är Kulttuuri.se -stiftelsens ordförande och har varit organisatör för sverigefinska litteraturmässan. Maarit organiserar och håller i skrivarverkstäder i sverigefinska skolor och ordnar skrivarkurser för vuxna, samt resor till bokmässor riktade till sverigefinnar.

 Uusi teatteri: Sverigefinsk teatergrupp som från år 2002 producerat föreställningar riktade mot barn och ungdomar. De turnerar i hela landet men har också föreställningar på den egna teatern i Vasastaden, Stockholms centrum. Föreställningarna är på finska, svenska eller på båda språken. Pjäserna är specialskrivna för teatern och unika och nya på det sättet.

LYHYET TAITEILIJAESITTELYT

 Olga Malyctheva: Hän on saavuttanut arvostetun aseman kuvataiteilijana ja erityisesti muotokuvien tekijänä. Malytcheva on saanut klassisen taidekoulutuksensa Pietarin taidekoulussa ja pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä.

 Age-Elisa Riekkinen: Helsingin taiteilijaseuran jäsen, kuvataiteilijan tutkinto (1998). Pitänyt myös monia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin. Kaksikertainen stipendiaatti ja vastaanottanut apurahaa projektitoiminnassa.

 Valeri Nuija: Koulutus Kansantaideyliopistossa 1975 sekä Repin instituutin piirustuksen iltakurssilta 1995 Pietarissa. Taiteilija sekä runoilija joka on pitänyt sekä yksityisnäyttelyitä että osallistunut yhteisnäyttelyihin. Hän on osallistunut projekteihin: Taideleiri Kaunissaaressa 1997, ”Kaveria ei jätetä”- Karjalatalo Helsinki 2012. Kirjallinen toiminta: Runot aikakauslehdessä Muut Rannat 2013. Kirja Kaksi Pelargoniaa, 2014 Pietari.

 Jaana Partanen: Taiteen maisteri joka on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä sekä ulkomailla että Suomessa, sekä saanut useampia arvostettuja palkintoja: Parhaan näyttely muotoilun palkinnon Shanghai Expo 2010, World Exhibition aikana ”1 st price in The competition for the exhibition design of the Finnish Pavilion, 2010 ”, kunniapalkinto Kuopion kaupungin johdolta 2010, Minna Canthin palkinto (Visuaalinen taide) 2007 Vuoden taiteilija, Pohjois-Savon Kulttuurineuvosto. Hänellä on lukuisia taideteoksia julkisissa tiloissa. Myös taiteellinen johtaja Partanen & Lamusuo arkkitehtitoimistossa.

 Salla Vartiainen: Ruotsinsuomalainen taiteilija Tukholmasta. Hän on opiskellut filmitaidetta ja animaatiota. Vahvat värit ja toistuvat kuviot viehättävät häntä. Hän on osallistunut moneen yhteisnäyttelyihin ja pitänyt myös omia. Vuonna 2014 hänelle myönnettiin Tyresön kunnan kulttuuripalkinto ja vuonna 2015 stipendi Helge Ax:son Johnssons Stiftelsesinstä.

 Sinikka Hämäläinen: Taiteilija, taideteoreetikko ja taide, filmi ja musiikkiprojektien organisoija ja johtaja. Parhaillaan menossa Sami Project, jossa tähtäimessä Saamelaisten juurien tutkinta ja visualisointi. Freelance taiteilija.

 Sarianna Kranz: Taiteen maisteri ja kuvataiteilija, erikoistunut vahamaalustaiteeseen, Encaustic arts (amerikkalainen tyyli). Pitänyt monia yksityisnäyttelyjä ja saanut Väsbyn kunnan kulttuuripalkinnon 2014. Osallistunut useampiin jury- valintaisiin näyttelyihin. Luottamustehtävänä Sigtunan Kulttuuritalon näyttelyohjelman laatiminen ja osa toteutusvastuuta.

 Anna Fält: Kansanmusiikin opettaja ja muusikko. Hän on pitänyt monia kansanmusiikin työpajoja sekä Suomessa että ulkomailla ja esittänyt monia sooloesityksiä, niistä viimeisin ”Finnskogarnas magi” 2015. Saanut monia stipendejä ja kunniamainintoja, niistä viimeisimpinä voimme mainita Malmön kaupungin kulttuuristipendin 2015.

 Maarit Turtiainen: Kirjailija ja toimittaja. Turtiainen tekee monipuolista työtä ruotsinsuomalaisen kulttuurin eteen. Hän toimii Kulttuuri.se -yhdistyksen puheenjohtajana ja on useita kertoja perätysten ollut Ruotsinsuomalaisten kirjamessujen puuhanainen sekä pääasiallinen järjestäjä.
Maarit pitää kirjoituspajoja ruotsinsuomalaisissa kouluissa, järjestää kirjoituskursseja aikuisille, ja ruotsinsuomalaisille suunnattuja matkoja kirjamessuille Suomeen.

 Uusi teatteri: Ruotsinsuomalainen teatteriryhmä joka on jo vuodesta 2002 lähtien toteuttanut monia esityksiä lapsille ja nuorille. He saavuttavat monet kiertueteatterina mutta myös omassa teatterissa Tukholman keskustassa. Esitykset ovat suomeksi, ruotsiksi tai molemmilla kielillä. Esitykset ovat erityisesti tuotettuja ja kirjoitettuja teatterille, joten ne ovat uusia ja ainutlaatuisia.

partners